OberturaCovid19 - Tir Alt Camp

Vaya al Contenido

Menu Principal

OberturaCovid19

INFORMACIO CLUBNORMATIVA APLICABLE DURANT LA SITUACIÓ ACTUAL EN RELACIÓ AL "SARS-CoV2"


1. Es mesurarà la temperatura abans de entrar

2. S'haurà de demanar cita previa

3. Màxim d’estancia 60’

4. Només es permeteran 5 tiradors, com a màxim, cada cop. Un tirador i un espai lliure (lloc de tir); es a dir: 1SI - 2NO - 3SI - 4NO - 5SI - 6NO - 7SI - 8NO - 9SI - 10NO

5. El tirador haurà de mantenir la distancia de seguretat de 2ms respecta els altres tiradors

6. Quan acabi el temps asignat, el responsable del Club avisarà els tiradors que recolliran els estris i abandonaran les instalacions del Club

7. Es procedirà pel responsable del Club a desinfectar els llocs de tir utilitzats pels tiradors.

8. El tirador no podrà abandonar el lloc de tir, sinó es per acabar la tirada i marxar del Club

9. La zona d’estar (begudes, TV, cafè) s'obrirà amb un aforament del 50% (8 persones). Després de utilitzades les màquines es desinfectaran

10. Per desinfecció s’utilitzaran sprays de líquid desinfectan bé amb llegiu o bé el que recomanin les autoritats corresponents

11. El Club disposa de gel hidroalcoholic per us dels tiradors

12. El Club disposa de guants per l'utilització dels socis

13. També disposem de mascaretes per si algú no en te (las mascaretes son reutilitzables un cop desinfectades); cada tirador s’emportarà la que li hagin donat

14. El Club ha estat desinfectat totalment per empresa homologada

15. Es podrà demanar hora per telèfon per utilitzar les instalacions; els horaris d'entrenaments seràn entre les 10:00 i les 12:00h i entre les 16:30h i les 19:00h. A les 19:00h el Club es desinfectarà i es tancarà. Els dies, entre setmana, que no es pugui donar servei s'avisarà quan es demani l'hora

15. Les claus i targetes d’accés quedaran anul·lades fins que camvii la situació

16. L’estada de menors a les instal·lacions, es permeten, però hauràn d'estar acompanyats pels tutors

17. A la galeria d’aire s’aplicaran les mateixes normes

18. Es podran utilitzar els lavabos, però per temes de seguretat, cada persona que l'utilitzi l'haurà de desinfectar, amb un pulveritzador que hi ha a tal efecte

19. L'accés a la zona d'oficines estarà prohibit. S'atendrà per le finestreta els temes urgents


El President.

Regreso al contenido | Regreso al menu principal