OCTUBRE - Tir Alt Camp

Vaya al Contenido

Menu Principal

OCTUBRE

INFORMACIO CLUB > REUNIONS JUNTA

Reunió de Junta Directiva del 05/10/2019


Reunits a les oficines del Club de Tir Alt Camp de Valls, a les 18:40 hores, del dia 05 d’octubre de 2019, en sessió ordinària, amb el membres de la Junta que es detallaran al final, es varen tractar el següents temes:
1.- El President comenta els problemes que estem tenint per tal de registrar la nova Junta al Consell Català de l’Esport, (en teoria nosaltres, dintre del Consell, no existim) perquè des de que es va fundar el Club i es va registrar la primera Junta, no s’havia actualitzat mai. Hem agut de fer un treball d’investigació per esbrinar quines persones van estar a les diferents Juntes del Club i això s’haurà de comunicar al Consell.
2.- Es proposa a una persona para cribar la sorra de la zona de dianes, extreure el plom, i apartar-la per poder canviar les fustes para-bales. S’aprova per unanimitat dels presents.
3.- Es proposa que el treballador esmentat en l’anterior punt, desembossi el desaigua de sortida d’aigües de la zona de tir. S’aprova per unanimitat dels presents.
4.- Es proposa posar unes cordes per evitar que la gent pugui sortir, fàcilment, de la zona de tiradors i evitar situacions de risc. S’aprova per unanimitat dels presents.
5.- Es proposa posar palets a la zona exterior dels llocs de tiradors, perquè quan plou s’acumula l’aigua. S’aprova per unanimitat dels presents.
6.- Es proposa demanar el canvi d’ADSL a fibra a Movistar+, 600MB simètrica, i reduirem el cost del que paguem ara. S’aprova per unanimitat dels presents.
7.- Es proposa canviar de CaixaBanc a Banc de Sabadell. S’aprova per unanimitat dels presents.
8.- Es proposa allargar la instal•lació de cable de TV i d’ADSL/Fibra, per adequar-ho als canvis fets a l’oficina. S’aprova per unanimitat dels presents.
9.- Es proposa la instal•lació de 7 càmeres de vigilància IP amb detecció de moviment i rotació vertical i horitzontal; la compra i posterior instal•lació es farà un cop s’hagi instal•lat la fibra. S’aprova per unanimitat dels presents.
10.- Es proposa que el soci Joan Herreries passi a ser assessor de la Junta Directiva. S’aprova per unanimitat dels presents.
11.- Es proposa posar un bombi elèctric a la porta d’entrada a l’oficina. S’aprova per unanimitat dels presents. S’aprova per unanimitat dels presents.
12.- S’acorda demanar pressupost per restaurar (pintar amb oli especial) les fustes laterals de la galeria de Tir de 25ms.
Be, el Sr. President, a les 20:15 hores, don per finalitzada la sessió y es posa fi a la reunió de la Junta directiva. Hi han assistit a la reunió, a part del Sr. President: Sr. Francisco Caballero Páez, Sr. Luis Lirón Jiménez, Sr. Rafael Arias Corzo, Sr. Xavi Villas Montull, Sr. Alfons Bonet Sanroma, Sr. Sergio Lirón Jiménez i els assessors: Juanjo Ruiz Caravaca, Salvador Monzonis Tesvertit i com a invitat el Sr. Joan Herreries Martínez.


El Secretari                                                                                    V. i P., el President


Regreso al contenido | Regreso al menu principal