SETEMBRE - Tir Alt Camp

Vaya al Contenido

Menu Principal

SETEMBRE

INFORMACIO CLUB > REUNIONS JUNTA

Reunió de Junta Directiva del 12/09/2019


Reunits en les oficines del Club de Tir Alt Camp de Valls, a les 19:30 hores, del dia 12 de setembre de 2019, en sessió extraordinària y convocada pel President, amb el membres de la Junta que es detallaran al final:

1.- Temes fustes para-bales Galeria de 25ms; s’han de millorar el mes aviat possible (perquè una inspecció de l G.C. no ho passaria per alt); encarregat de gestionar la feina es el Sr. Luis Lirón, pressupost màxim  600€.. Termini d’execució 30 dies.

2.- Pintura plàstica Galeria d’Aire 15ms; comprar pintura y pintar, se n’encarregarà el Sr. Xavi Villas; el cost serà el de les pintures, la ma obra correra a càrrec dels socis de forma desinteressada. Termini d’execució 15 dies.

3.- Canviar els llums de la Galeria d’aire 15ms, per llums leds;  encarregat el Sr. Luis Lirón, preu segons pressupost presentat que consta al Club. Termini d’execució 15 dies.

4.- Demanar hora per anar a La Caixa a gestionar el canvi de persones que tindran firma (President, Secretari i Tresorer). L’hora ja ha estat demanada, falta que ens truquin de La Caixa confirmant la data.

5.- Presentar un “Saluda” als organismes oficials comunicant el canvi de Junta Directiva; encarregat el Sr. Miquel Pasqual. Ja estan fets el escrits, falta presenta’ls.

6.- Els arbitratges els faran dos arbitres i cobraran 20€ entre el dos per la feina.

7.- Es decideix que la reunió de la Junta Directiva es farà els primers dissabtes de cada mes, en horari per determinar.

8.- Demanar pressupost per obri finestreta al costat de la porta d’entrada a les oficines per atenció al socis i qualsevol que es dirigeixi a les nostres instal•lacions. Encarregats el Sr. Luis Lirón i el Sr. Miquel Pasqual.

9.-El Sr. Xavi Villas s’encarregarà de demanar pressupost per canviar la maquina de cafè, amb un sistema que et fan el manteniment i nomes pagues per cada cafè servit. Si el pressupost es viable s’informarà als socis i es prendrà la decisió.

10.- Les quotes de socis segueixen igual es a dir:
Galeria Aire i 25ms: soci adult: 130€
Galeria Aire i 25ms: dones socis: 25€
Galeria Aire: soci adult 25€
Galeria Aire nens fins a 14 anys: GRATUIT
Galeria Aire nens de mes de 14 fins a 18 anys: 10€
Les gestions per la renovació de la Llicencia d’Armes serà de: 15€
Altes de socis provenint d’un altre Club en actiu: GRATUIT
Altes socis nous mes documentació i curset corresponent, independentment de la data en que es produeixi: 300€
Si l’alta es produeix durant el primer semestre es pagarà el 100% de la quota.
Si l’alta es produeix durant el segon semestre es pagarà el 50% de la quota.

11.- Posar rodes a les taules de BR25; encarregat el Sr. Juanjo Ruiz (el mes aviat possible).

12.- El preu per cada tirada ordinària serà de: 5€ - I el preu de les tirades especials serà de 10€ (St. Joan, Nadal, etc.).

13.- Es permetrà el pagament fraccionat de la quota de soci, quan la situació econòmica així ho requereixi, i a petició del soci.

14.- Si un soci torna un rebut es farà càrrec de les despeses de la devolució (sempre i quan no hagi estat culpa del banc); el pagament llavors es farà en metàl•lic.

15.- Demanar una reunió amb l’Ajuntament. En el escrit de presentació de la nova Junta Directiva dirigit a l’Alcaldessa ja s’ha demanat aquesta reunió.

16.- Ens comunica el Sr. Francisco Páez que en els propers dies arribarà el material de l'equipació que es va demanar i que puja sobre600€

17.- Es decideix que la zona d’oficina romandrà tancada i es d’us exclusiu de la Junta Directiva i personal d’oficina (per això es demana un pressupost per obri una finestreta).

18.- S’acondicionará la zona d’entrada al Club per l’estància i esbarjo dels socis, posant Aire condicionat i Bomba de calor; termini d’execució: el mes aviat possible, esperem que durant aquest any.

19.- Hi haurà un portàtil amb accés a Internet per us dels socis (l’actual portàtil de l’oficina), per consultar tirades, informació, etc.

20.- S’adquirirà un portàtil per l’oficina, mes modern i amb el qual s’actualitzarà i digitalitzarà la informació del Club, actualitzant la base de dades de socis, calendari de tirades, etc.

21.- Degut que l’accés a internet i el telèfon fixe es talla molt freqüentment, s’estan fent gestions per canviar de proveïdor o que l’actual millori considerablement el servei.
Be, el Sr. President, a les 20:45 hores, don per finalitzada la sessió y es posa fi a la primera reunió de la nova Junta directiva. Hi han assistit a la reunió, a part del Sr. President: Sr. Francisco Páez, Sr. Luis Lirón, Sr. Rafael Arias, Sr. Xavi Villas, Sr. Sergio Lirón.El Secretari                                                                                                    V. i P., el President

Regreso al contenido | Regreso al menu principal