Informació Llicència "F" - Tir Alt Camp

Vaya al Contenido
OBTENCIÓ LLICENCIA "F"
PUNTUACIÓ A FER, DEVANT DE LA GUARDIA CIVIL, PER OBTINDRE LA LLICENCIA
ARMA
DISTANCIA
PUNTUACIÓ MÍNIMA
CURTA
10 trets a 25 ms.
50 punts
LLARGA
10 Trets a 25 ms.
50 punts
CANVI CATEGORÍA A LA LLICENCIA D'ARMES
MODALITAT
SEGONA A PRIMERA
TIRADA NACIONAL RFEDETO
TERCERA A SEGONA
TIRADA AUTONÓMICA FCTO
Pistola Lliure
510
470
Pistola Standard
500
440
Pistola Foc Central
510
450
Pistola 9 mm.
490
430
Pistola Esportiva
500
450
Pistola Velocitat
520
480
Carabina Mach
505
460
Carabina 3x40
980
935
Carabina 3x20
480
440
Tan sols a efecte d'obtindre la categoría corresponent a la Llicencia d'Armes, que demanareu devant de la Guardia Civil de la vostra demarcació.
EMAIL AL CLUB >
Created by MIQUEL PASQUAL
Club Tir Alt Camp
Regreso al contenido