Quotes Entrada - Tir Alt Camp

Vaya al Contenido
INFORMACIÓ GENERAL DEL CLUB
QUOTES D'ENTRADA I ANUALS
QUOTES SOCIS


SOCIS AIRE (HOMES I DONES):
QUOTA INSCRIPCIÓ: 100€
QUOTA ANUAL:   65€ + Federativa
Poden utilitzar la galeria de 10ms amb Pistola i Carabina Aire, modalitat 10ms.


SOCIS AIRE I FOC (HOMES I DONES):

QUOTA INSCRIPCIÓ: 300€ + Si Alta 1 semestre: 70€ + Federativa
QUOTA INSCRIPCIÓ: 300€ + Si Alta 2 semestre: 00€ + Federativa
Inclou el curset i les gestions per tramitar la Llicencia “F”
QUOTA ANUAL:  140€ + Federativa


LA SEGONA UNITAT FAMILIAR (HOMES/DONES/FILLS/FILLES) DE SOCIS DEL CLUB, SI VOLEN SER SOCIS, TINDRAN LES SUGÜENTS QUOTES:
LA RELACIÓ DE PARENTIU ES DEMOSTRARA MITJANÇANT EL LLIBRE DE FAMILIA O EL CERTIFICAT DE CONVIVENCIA (ALTRES TIPUS DE RELACIONS NO ES CONSIDERARAN VÀLIDES PER AQUESTS DESCOMPTES)

AIRE:
QUOTA INSCRIPCIÓ: 100€
QUOTA ANUAL:   35€ + Federativa

AIRE I FOC:
QUOTA INSCRIPCIÓ: 300€
Inclou el curset i les gestions per tramitar la Llicencia “F”
QUOTA ANUAL:  70€ + Federativa

SOCIS D’AIRE QUE ES PASIN A FOC:
QUOTA INSCRIPCIÓ: 200€
Inclou el curset i les gestions per tramitar la Llicencia “F”
QUOTA ANUAL:   140€ + Federativa


ELS SOCIS ACTIUS D’ALTRES CLUBS, PAGARAN UNA QUOTA DE ENTREDA DE 200€ I LA QUOTA ANUAL SERÀ DE 140€.VALLS A 22 DE GENER DE 2022
LA JUNTA,


EMAIL AL CLUB >
Created by MIQUEL PASQUAL
Club Tir Alt Camp
Regreso al contenido